”Skapandeprocessen är en livsnerv för mig – ständigt pågående ”

Jag är glaskonstnär och arbetar skulpturalt både med kallglas och gjutglas ofta i kombination med metall och sten. Jag är född och uppvuxen på en gård som ligger vid Seby gravfält på södra Öland. För tjugo år sedan återvände jag dit och arbetar nu i min ateljé/glasstudio där.

Bild pÄ Bodil i utstÀllning

Mitt konstnärliga uttryck är präglat av min miljö mitt i kulturarvet bland stensättningar och runstenar. Jag tar ofta avstamp där, men jag tar även in internationella impulser i mitt konstnärliga arbete.

Jag har alltid haft behov av att göra något fysiskt/en bild av tankar, sinnesstämningar och intryck. I mina glasskulpturer finns en berättelse som växer fram i en konstnärligt utforskande process. Skulpturerna blir ofta ett slags budbärare eller visionärer i dialog mellan då och nu, mellan myt och verklighet, mellan dig och mig.

Att gestalta kulturarv och starkt laddade platser är en utmaning för mig, just nu arbetar jag med temat dåtid, samtid och framtid… Poesi är ett genomgående drag i min produktion under senare år och en stor inspirationskälla.

Min konstnärliga process handlar om inspiration och skaparglädje, men också om den tysta kunskapen. Man måste prova, förkasta, testa igen och igen, för att förstå materialets begränsningar och möjligheter. Det tar tid att arbeta fokuserat, ofta i veckor och månader, för att komma dit jag vill.