Experimentellt kulturarv

 

Mitt projekt kallar jag "Budskap i vinden".

Jag arbetar på temat liv och död, med

koppling till Sandby borg och de händelser

som uppdagats där genom de arkeologiska

utgrävningarna.

http://www.sandbyborg.se/

http://experimentelltkulturarv.se/

2017-01-31 13:39