Experimentellt kulturarv

Plats & Minne

Jag arbetar vidare med mitt projekt "Budskap i vinden"

med koppling till Sandby borg och de händelser

som uppdagats där genom de arkeologiska

utgrävningarna.

Projektet är en del av "Experimeltellt kulturarv" i

samarbete med Linnéuniversitetet och Lunds universitet.

http://www.sandbyborg.se/

http://experimentelltkulturarv.se/

2018-01-24 16:42