Irländskt studiebesök

 

"Eperimentellt kulturarv" har haft utbyte med konstnärer och

arkeologer från Irland.

Jag läste min poesi på Sandby borg, på engelska denna gång.

Vi besökte Seby gravfält, Den geologiska trädgården mm.

https://experimentelltkulturarv.se/

 

2018-10-02 13:32