Konstfilm

 

Jag gör nu en konst och poesifilm

"Budskap i vinden" på Sandby borg

Läser mina egna poem och Saga Björling sjunger

Jan Hagelin filmar

2019-08-23 12:45